Här kan du hämta och skriva ut bladen till din lägenhetspärm

Flik   1    Presentation

Flik   2    Styrelsen

Flik   3    Ekonomi och stadgar

Flik   4    Felanmälan

Flik   5    Garage, cykelrum och trapphus

Flik   6    Sopor och återvinning

Flik   7    Tvättstugan

Flik   8    Lås och nycklar

Flik   9    Värme och ventilation

Flik 10    Vatten och avlopp

Flik 11    Bredband och TV

Flik 12    Elinstallation

Flik 13    Ordningsregler

Flik 14    Fast inredning

Flik 15    Överlåtelse, försäljning och flyttning