Hem

Bokföring

Redovisning

Bostadsrättsförening

Certifieringar

Radiokommunikation

Data/Kontor

Rep/ombyggnader

Hyllmonteringar

Kontakt

Asp

 

 

FR2000-certifieringar, rutinbeskrivningar, verksamhetshandböcker

 

Målet med en certifiering enligt FR2000 är att få nöjdare kunder, ökad lönsamhet och trovärdighet när det gäller företagets hela verksamhet. FR2000 ger dig ett komplett verksamhetsledningssystem innefattande kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning.

FR2000 finns i en basversion och ett antal branschanpassade versioner som respektive branschförbund tagit fram. När du läser kravelementen i FR2000, som är ett processorienterat system, skall du känna igen dig i din dagliga verksamhet.

Vår uppfattning är att ett certifierat företag med ”ordning och reda” i sin verksamhet har större chans att vinna en upphandling och står bättre rustade i konkurrensen med andra företag.

Vi erbjuder hjälp med upprättandet, uppföljningen och verksamhetshandböcker.

Vi hjälper även till med kvalitetsmanualer för ackreditering av kontrollorgan för installation och kontroll av taxameterutrustningar.

För mer information kontakta:  kenneth.lovgren@hbz.se

 

 

Allmän information: info@hbz.se 
Skicka e-post till webbmaster med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 15 juni 2014